Hieu Doan - Hamilton, Ontario

Author: Mock Webware |

Tôi là một trong những khách hàng đã đươc công ty Apex Migrationcủa chị Xuân Uyên giúp đỡ làm giấy tờ bão lãnh cho bố mẹ tôi đi du lịch và cuối cùng là định cư. Làm việc với chị Xuân Uyên và các chị trong công ty mới thấy các chị thật tận tình, uy tính và trã lời những khúc mắc giấy tờ nhanh gọn. Cảm ơn công ty Apex Migration đã giúp đỡ gia đình em đoàn tụ.

Best Immigration Consultant in Mississauga

Read More Blog Articles