Bảo lãnh vợ chồng Canada

Công ty Apex chuyên lo trọn gói các hồ sơ bảo lãnh định cư theo diện vợ chồng bên trong và bên ngoài Canada. Xin giấy phép làm việc giúp ổn định cuộc sống trong lúc chờ hồ sơ xét duyệt cho các hồ sơ bảo lãnh bên trong Canada. Huấn luyện phỏng vấn cho các hồ sơ vợ chồng. Đại diện ra tòa kháng cáo.

D ịch vụ di dân di trú Canada


Dịch vụ tư vấn định cư của chúng tôi phục vụ khách hàng trên khắp các tỉnh bang từ