Thanh Van Ta - Hanoi, Vietnam

Author: Mock Webware |

Tôi và chồng có 1 bộ hồ sơ bảo lãnh khá phức tạp !Đã làm đi làm lại nhiều lần không có kết quả.Sau đó chồng tôi đã được giới thiệu đến công ty Apex Migration ,được sự hướng dẫn nhiệt tình của chị Xuan Uyen ,chị Trang hồ sơ của vợ chồng tôi đã được xét duyệt . ChiUyen ,chị Trang là người theo sát hồ sơ của tôi.Hai chị là người luôn luôn lắng nghe và thấu hiểu những tâm sự của khách! Cách phục vụ của hai chị tôi đánh giá đạt 5sao. Tôi viết thư này muốn cảm ơn đến công ty Apex Migration cảm ơn chị Uyen Chị Trang đã giúp gia đình tôi được đoàn tụ !

Canada Visitor Visa

Read More Blog Articles