Quoc Dung Ngo - Toronto, ON

Author: Mock Webware |

Tôi là Ngô Quốc Dũng sống tại TORONTO đã 40 năm rồi. ..10 năm trước tôi có nhờ dịch vụ về Immigration của cô XUÂN UYÊN NGUYỄN để lo cho cháu gái ruột ở VIỆT NAM qua làm việc tại CANADA với diện working permit ( chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ) việc làm bảo lãnh rất phức tạp và cần thời gian dài từ lúc cháu gái phải đi học nghanh Điều Dưỡng rồi làm việc lấy kinh nghiệm. ..rồi phải học đi thi tiếng Anh. ..vân vân. ..kết quả là cháu gái tôi hiện đang sống tại TORONTO và đang chờ thi vào quốc tịch Canada. Tôi viết để giới thiêu với các bạn rằng dịch vụ của cô XUÂN UYÊN làm rất kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ nhất cho đến kết thúc công việc. my phone number is (647) 832-6606 - Ngo,Quoc Dung (Henry)

Canada Visitor Visa

Read More Blog Articles